top of page

Hana Jarolímková (Peterková)

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem také složila rigorózní zkoušku v oboru klinická psychologie. Terapeutické praxi se věnuji přes 15 let. Aktuálně je těžištěm mé práce individuální psychoterapie. Při práci vycházím z celostního pohledu na člověka, hlubinných přístupů a na tělo orientované psychoterapie. 

PhDr. Hana Peterková psycholožka, terapeutka

Pracovní zkušenosti

Pracovala jsem v manželském poradenství s páry i jednotlivci, mám zkušenost s vedením skupin, pracovala jsem v psychiatrické léčebně na gerontopsychiatrii. Několik let jsem externě působila jako telefonický krizový intervent na lince důvěry. Mimo jiné jsem učila psychologii budoucí lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podílela jsem se na výzkumu zvládacích strategií u žen s karcinomem prsu. Nyní působím na Psychosomatické klinice v Praze, příležitostně vyučuji, lektoruji či překládám.

 

Jsem členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Způsob práce

Můj zájem o psychosomatiku a celostní pohled na člověka mne přivedl k somatické psychoterapii, biosyntéze, metodě, která pro mne propojuje nejen práci s tělem v psychoterapii, ale i pohled na člověka z hlediska energetického a přesahového. Absolvovala jsem také psychoterapeutický výcvik, který se věnuje práci s denním sněním, imaginací, symboly, kresbou a vychází z psychodynamických směrů (katatymně-imaginativní psychoterapie). Přirozeně mám tendenci vidět v druhých lidech to dobré a držím se motta Iva Možného: “Nejdůležitější je, abychom měli lidi, se kterými pracujeme, rádi.”

Vzdělání

 • Atestace z Klinické psychologie a Psychoterapie (IPVZ, 2022)

 • Univerzita Palackého v Olomouci - státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie (2009)

 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie (2007)

Pracovní zkušenosti

 • Psychosomatická klinika Praha - psychoterapie, psychodiagnostika (dosud)

 • Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU - asistent, výuka  

 • ESET - psycholog

 • Psychiatrická léčebna v Kroměříži - psycholog

 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín - vedoucí projektu kariérového poradenství

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha - psycholog, poradce

 • Linka SOS - telefonická krizová intervence

 

Terapeutické výcviky, některé absolvované kurzy

 • ECP - Evropský certifikát psychoterapeuta

 • Výcvik v biosyntéze

 • Katatymně - imaginativní psychoterapie (stupeň kandidát)

 • Maitri Breathwork Certification Training

 • Výcvik v hypnoterapii

 • Psycholog ve zdravotnictví

 • Práce s časovou osou

 • Rodina v procesu změny I., II.

 • Základní kurz krizové intervence

 • Telefonická krizová intervence

 • kurzy v oblasti psychodiagnostiky 

 • a další krátkodobá vzdělávání či sebezkušenostní a seberozvojové kurzy

Publikace

Peterková, H., Zamastilová, H., Skřivanová, K., Temoshok, L. (2017). Coping strategies among Czech female breast cancer patients. Československá psychologie, 5, 488-501.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H. Svěrák, T. (Eds.). (2015). Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno, Masarykova univerzita.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., ... Ventruba, P. (2014). Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. In Abrahámová, J. (Ed.), Vybrané otázky - onkologie XVIII. Praha, Galén.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., Bendová, M., Anderková, Ľ. (2013). Typ c – osobnost či copingová strategie? Psychosom, 11, 4, 244-256.

Peterková, H. (2013). Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie (recenze). Psychologie dnes, 2.

 

Skřivanová, K., Brančíková, D., Peterková, H., ... Gregor, J. (2103). Projekt osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby, současný stav a výhledy. In Sborník přednášek - XX. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov.

Lock., M., Wheeler, R. (2011). Leadership Judgement Indicator (Test stylů vedení). Praha, Hogrefe – Testecentrum. Autoři čeké verze: Bahbouch, R., Havlůj, V. (ed.), Konečný, M., Peterková, H., Rozehnalová, E.

PhDr. Hana Jarolímková

Tel: 777-333-011

Vrážská 1418

Radotín

Praha 5

bottom of page