top of page

Hana Jarolímková (Peterková)

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem také složila rigorózní zkoušku v oboru klinická psychologie. Terapeutické praxi se věnuji přes 13 let. Aktuálně je těžištěm mé práce individuální psychoterapie. Při práci vycházím z celostního pohledu na člověka, hlubinných přístupů a na tělo orientované psychoterapie. 

PhDr. Hana Peterková psycholožka, terapeutka

Pracovní zkušenosti

Pracovala jsem v manželském poradenství s páry i jednotlivci, mám zkušenost s vedením skupin, pracovala jsem v psychiatrické léčebně na gerontopsychiatrii. Několik let jsem externě působila jako telefonický krizový intervent na lince důvěry. Mimo jiné jsem učila psychologii budoucí lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podílela jsem se na výzkumu zvládacích strategií u žen s karcinomem prsu. Nyní působím na Psychosomatické klinice v Praze, příležitostně vyučuji, lektoruji či překládám.

 

Jsem členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP.

 

Bio trochu jinak

Nejdříve jsem chtěla být indiánem, pak astronautem, pak učitelkou v mateřské školce (to jen krátce) a pak jsem chtěla studovat psychologii. To mi bylo 13 let. Velkoryse jsem v této době minula pobídku bratra, který, když slyšel, že budu chtít pracovat s lidmi, glosoval, že patologie bude to pravé.

Vzpomínám, jak mne již v této době fascinoval samotný předmět studia – člověk a jeho psýché, jednotlivé psychické procesy (paměť, myšlení, vnímání), sociální výzkumy a experimenty, možnosti psychodiagnostiky. Postupem času během studia psychologie na VŠ můj zájem vykrystalizoval v zájem psychoterapeutický a skloubil se se zájmem o studium vzájemných souvislostí mezi tělem a duší. To mne stále vede po cestě, po které jdu: psychoterapie, psychosomatika, celostní pohled a přístup k člověku.

 

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci - státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie (2009)

 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie (2007)

Pracovní zkušenosti

 • Psychosomatická klinika Praha - psychoterapie, psychodiagnostika (dosud)

 • Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU - asistent, výuka  

 • ESET - psycholog

 • Psychiatrická léčebna v Kroměříži - psycholog

 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín - vedoucí projektu kariérového poradenství

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha - psycholog, poradce

 • Linka SOS - telefonická krizová intervence

 

Terapeutické výcviky, některé absolvované kurzy

 • ECP - Evropský certifikát psychoterapeuta

 • Výcvik v biosyntéze

 • Katatymně - imaginativní psychoterapie

 • Maitri Breathwork Certification Training

 • Výcvik v hypnoterapii

 • Psycholog ve zdravotnictví

 • Práce s časovou osou

 • Rodina v procesu změny I., II.

 • Základní kurz krizové intervence

 • Telefonická krizová intervence

 • kurzy v oblasti psychodiagnostiky 

 • a další krátkodobá vzdělávání či sebezkušenostní a seberozvojové kurzy

Publikace

Peterková, H., Zamastilová, H., Skřivanová, K., Temoshok, L. (2017). Coping strategies among Czech female breast cancer patients. Československá psychologie, 5, 488-501.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H. Svěrák, T. (Eds.). (2015). Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno, Masarykova univerzita.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., ... Ventruba, P. (2014). Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. In Abrahámová, J. (Ed.), Vybrané otázky - onkologie XVIII. Praha, Galén.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., Bendová, M., Anderková, Ľ. (2013). Typ c – osobnost či copingová strategie? Psychosom, 11, 4, 244-256.

Peterková, H. (2013). Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie (recenze). Psychologie dnes, 2.

 

Skřivanová, K., Brančíková, D., Peterková, H., ... Gregor, J. (2103). Projekt osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby, současný stav a výhledy. In Sborník přednášek - XX. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov.

Lock., M., Wheeler, R. (2011). Leadership Judgement Indicator (Test stylů vedení). Praha, Hogrefe – Testecentrum. Autoři čeké verze: Bahbouch, R., Havlůj, V. (ed.), Konečný, M., Peterková, H., Rozehnalová, E.

PhDr. Hana Jarolímková

Tel: 777-333-011

Vrážská 1418

Radotín

Praha 5

bottom of page