top of page

Hana Jarolímková (Peterková)

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem také složila rigorózní zkoušku v oboru klinická psychologie. Terapeutické praxi se věnuji přes 15 let. Aktuálně je těžištěm mé práce individuální psychoterapie. Při práci vycházím z celostního pohledu na člověka, hlubinných přístupů a na tělo orientované psychoterapie. 

PhDr. Hana Peterková psycholožka, terapeutka

Pracovní zkušenosti

Pracovala jsem v manželském poradenství s páry i jednotlivci, mám zkušenost s vedením skupin, pracovala jsem v psychiatrické léčebně. Několik let jsem externě působila jako telefonický krizový intervent. Působila jsem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem mimo jiné učila psychologii budoucí lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky. Podílela jsem se na výzkumu zvládacích strategií u žen s karcinomem prsu. Částečně působím na Psychosomatické klinice v Praze.

 

Jsem členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Způsob práce

Můj zájem o psychosomatiku a celostní pohled na člověka mne přivedl k somatické psychoterapii, biosyntéze, metodě, která pro mne propojuje nejen práci s tělem v psychoterapii, ale i pohled na člověka z hlediska energetického a přesahového. Absolvovala jsem také psychoterapeutický výcvik, který se věnuje práci s denním sněním, imaginací, symboly, kresbou a vychází z psychodynamických směrů (katatymně-imaginativní psychoterapie). Přirozeně mám tendenci vidět v druhých lidech to dobré a držím se motta Iva Možného: “Nejdůležitější je, abychom měli lidi, se kterými pracujeme, rádi.”

Vzdělání

 • Atestace z Klinické psychologie a Psychoterapie (IPVZ, 2022)

 • Univerzita Palackého v Olomouci - státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie (2009)

 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie (2007)

Pracovní zkušenosti

 • Psychosomatická klinika Praha - psychoterapie, psychodiagnostika (dosud)

 • Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU - asistent, výuka  

 • ESET - psycholog

 • Psychiatrická léčebna v Kroměříži - psycholog

 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín - vedoucí projektu kariérového poradenství

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha - psycholog, poradce

 • Linka SOS - telefonická krizová intervence

 

Terapeutické výcviky, některé absolvované kurzy

 • ECP - Evropský certifikát psychoterapeuta

 • Výcvik v biosyntéze

 • Katatymně - imaginativní psychoterapie (stupeň kandidát)

 • Maitri Breathwork Certification Training

 • Výcvik v hypnoterapii

 • Psycholog ve zdravotnictví

 • Práce s časovou osou

 • Rodina v procesu změny I., II.

 • Základní kurz krizové intervence

 • Telefonická krizová intervence

 • kurzy v oblasti psychodiagnostiky 

 • a další krátkodobá vzdělávání či sebezkušenostní a seberozvojové kurzy

Publikace

Peterková, H., Zamastilová, H., Skřivanová, K., Temoshok, L. (2017). Coping strategies among Czech female breast cancer patients. Československá psychologie, 5, 488-501.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H. Svěrák, T. (Eds.). (2015). Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno, Masarykova univerzita.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., ... Ventruba, P. (2014). Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. In Abrahámová, J. (Ed.), Vybrané otázky - onkologie XVIII. Praha, Galén.

 

Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., Bendová, M., Anderková, Ľ. (2013). Typ c – osobnost či copingová strategie? Psychosom, 11, 4, 244-256.

Peterková, H. (2013). Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie (recenze). Psychologie dnes, 2.

 

Skřivanová, K., Brančíková, D., Peterková, H., ... Gregor, J. (2103). Projekt osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby, současný stav a výhledy. In Sborník přednášek - XX. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov.

Lock., M., Wheeler, R. (2011). Leadership Judgement Indicator (Test stylů vedení). Praha, Hogrefe – Testecentrum. Autoři čeké verze: Bahbouch, R., Havlůj, V. (ed.), Konečný, M., Peterková, H., Rozehnalová, E.

PhDr. Hana Jarolímková

Tel: 777-333-011

Vrážská 1418

Radotín

Praha 5

bottom of page